Etika Berkendara


Bertahun-tahun yang lalu saya sempat membaca buku Panduan Berlalulintas. Entah sekarang masih ada atau tidak. Saya membaca buku itu kebetulan ketika saya masih SD. 😈 Sudah terlalu lama sepertinya. Sekarang saya sudah berkepala tiga. :mrgreen:

Dalam buku tersebut dijelaskan secara panjang lebar mengenai cara-cara berkendara yang baik. Mulai dari jalan lurus, parkir, berbelok, berhenti dan sebagainya. Masih ada beberapa yang teringat. Walaupun tidak semuanya. Ingatan saya terbatas. Bahkan sekarang lebih sering lupa daripada ingatnya. Apakah mungkin karena pernah terjatuh di tangga dari lantai dua yang menjadikan saya mudah kehilangan ingatan jangka pendek.

Hubungannya dengan etika berkendara

Iklan